Еко строителството заема особено място в строителната индустрия. Материалите за еко строителството се добиват непосредствено от обкръжаващата среда и не оказват отрицателно влияние върху здравето на човека. Освен положителното емоционално въздействие на самочувствието на човека, естествените строителни материали имат редица ценни свойства

Вътре с дома, построен от екологични материали, винаги са налице превъзходни климатични показатели относно естествената вентилация и влажността, като при това такива домове осигуряват превъзходна топлоизолация. Освен това, естествените материали притежават своя, особена естетика и с тяхна помощ може да се изграждат, необикновени, от дизайнерска гледна точка, концепции.

Да на екологичните къщи!

Грижата за собственото здраве и дълголетие, за окръжаващия свят, използване на екологични материали и технологии – ето ценностите, които си струва да се приемат и внедряват.


Проектиране на къщи.

Нашата компания осъществява проектиране на индивидуални жилищни сгради във всички региони на България и отвъд границите и.

Проектът за индивидуалното ви жилище се разработва специално за Вас, изхождайки от Вашите пожелания и потребности.

Ние започваме проектирането на индивидуални жилищни сгради от разработката на ескизен проект и я завършваме с пълен комплект работна документация, необходима за строителството.


На първия етап на проектирането, дизайнерите и архитектите работят заедно със възложителя, постигайки максимално удовлетворяване на неговите изисквания и пожелания.

Професионални архитекти разработват планировката и
оформление и външен вид на индивидуална жилищна сграда спрямо посоките на света, за достигане на необходимия комфорт и осветеност на помещенията

По желание на възложителя, нашите специалисти разработват интериорния и ландшафтния дизайн.

Специалисти в областта на
геологията ще изследват грунта на Вашия терен и ще дадат необходимите заключения за типа на грунта, нивата на подземните води. Геодезисти съставят географски план на Вашия терен, изучавар денивелацията и нанасят върху плана съществуващете комуникации.

На база на тази информация, конструкторите ще изберат съответния тип основи за Вашия бъдещ дом. Отчитайки сеизмичноста на района, ще пресметнат здравината и ще разработят съответни конструкции, избирайки оптимални материали.


Строителните материали и тяхното качество влияят на конструктивната страна на цялото съоръжение. Ние проектираме индивидуалните жилищни сгради, използвайки само най-добрите съвременни современные технологии и материали.

Инженерите по отопление и вентилация, ще осигурят всички помещения на жилището със чист въздух и добро отопление, създавайки приятен микроклимат.

Инженери по електроснабдяване ще разработят надеждна електро и осветителна система.


В проекта влиза и сметна документация, благодарение на която Вие ще знаете цялата стойност на материалите и строителните работи.


Нашата компания изпълнява проектиране на индивидуални жилищени сгради на високо професионално ниво.


Поръчвайки проектиране на индивидуална жилищна сграда при нас, Вие осигурявате дълговечност и надеждност на своя бъдещ дом.

 

Поискай Оферта
още сега!
Поискай Оферта