Оформление на дом в стил класицизъм

Нашата компания прие предизвикателството да изпълнени сгради в стил класицизъм са с равнинни, симетрични фасади, равномерно запълнени с правоъгълни прозорци и употребена с мярка украса.