Нашата компания осъществява проектиране на индивидуални жилищни сгради във всички региони на България и отвъд границите и.

Проектът за индивидуалното ви жилище се разработва специално за Вас, изхождайки от Вашите пожелания и потребности.

Ние започваме проектирането на индивидуални жилищни сгради от разработката на ескизен проект и я завършваме с пълен комплект работна документация, необходима за строителството.


На първия етап на проектирането, дизайнерите и архитектите работят заедно със възложителя, постигайки максимално удовлетворяване на неговите изисквания и пожелания.

Професионални архитекти разработват планировката и
планировки и внешний вид индивидуального жилого дома,
обеспечат его ориентацию по сторонам света для посоките на света, за достигане на необходимия комфорт и осветеност на помещенията

По желание на възложителя, нашите специалисти разработват интериорния и ландшафтния дизайн.

Специалисти в областта на геологията ще изследват грунта на Вашия терен и ще дадат необходимите заключения за типа на грунта, нивата на подземните води. Геодезисти съставят географски план на Вашия терен, изучавар денивелацията и нанасят върху плана съществуващете комуникации.

На база на тази информация, конструкторите ще изберат съответния тип основи за Вашия бъдещ дом. Отчитайки сеизмичноста на района, ще пресметнат здравината и ще разработят съответни конструкции, избирайки оптимални материали.

 

 

Поискай Оферта
още сега!
Поискай Оферта